Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach podstawowych

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej do uczestnictwa w Teście Umiejętności Trzecioklasisty.
Test pozwala rzetelnie sprawdzić wiedzę i kompetencje uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Dostarcza informacji na temat przygotowania trzecioklasistów do kolejnych wyzwań edukacyjnych w szkole podstawowej.

Przystąpienie do programu zapewnia: 

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o osiągnięciach poszczególnych uczniów i całych klas oraz, po uzupełnieniu danych przez wszystkich uczestników programu, zestawienie wyników szkoły na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie testu w terminie 7–8 maja 2019 r.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 marca do 25 kwietnia 2019 r.

Zarejestruj

Arkusze będzie można pobrać ze strony https://sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl/login na 3 dni robocze przed terminem egzaminu sugerowanym przez wydawnictwo. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą przeprowadzane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły. 

Przejdź do portalu Test Umiejętności Trzecioklasisty

Diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY – jesień 2019

O przyjmowaniu zgłoszeń poinformujemy na początku roku szkolnego 2019/2020.