Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w gimnazjach
Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie gimnazjalnym w 2019 r.! Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby egzaminu w terminie 28−30 listopada 2018 r.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 28 LISTOPADA 2018 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwieGodz. 9.00
Z zakresu języka polskiegoGodz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 29 LISTOPADA 2018 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczychGodz. 9.00
Z zakresu matematykiGodz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 30 LISTOPADA 2018 R.
Na poziomie podstawowymGodz. 9.00
Na poziomie rozszerzonymGodz. 11.00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego w 2019 r. Szkołę może zgłosić do programu jedynie jej Dyrektor.

Zarejestruj

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Przejdź do portalu diagnoza PRZED EGZAMINEM