Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych
Sprawdź, jak poradzą sobie uczniowie Twojej szkoły na egzaminie maturalnym w 2019 r.! Testy przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Generalna próba przed maturą pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu maturalnego, rodzajem zadań oraz atmosferą. Dzięki raportom uczeń dowie się, nad czym powinien jeszcze popracować.

Przystąpienie do programu zapewnia:

  • przeprowadzenie symulacji egzaminu maturalnego,
  • możliwość zindywidualizowania (dobrania) przedmiotów egzaminacyjnych dla każdej szkoły,
  • weryfikację stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników oraz automatycznego sporządzania raportów,
  • natychmiastowy, przejrzysty raport o wynikach uczniów i klas oraz, po wpisaniu wyników przez wszystkich uczestników programu, wyniki na tle badanej próby ogólnopolskiej.

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby egzaminów pisemnych 
w terminie 3 -11 stycznia 2019 r.:

PrzedmiotTermin
Język polski – pp3.01.2019 r.Godz. 9.00
Biologia – prGodz. 14.00
Matematyka – pp4.01.2019 r.Godz. 9.00
Historia – prGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki – pp7.01.2019 r.Godz. 9.00
Język angielski – prGodz. 14.00
Język polski – pr8.01.2019 r.Godz. 9.00
Chemia – prGodz. 14.00
Matematyka – pr9.01.2019 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie – prGodz. 14.00
Geografia – pr10.01.2019 r.Godz. 9.00
Fizyka – prGodz. 14.00
Język niemiecki – pr11.01.2019 r.Godz. 9.00

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie diagnoza PRZED MATURĄ, który pomaga zbadać stopień przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2019 r. Szkołę może zgłosić jedynie jej Dyrektor.

Zarejestruj

Testy będzie można pobrać ze strony portalu diagnoza PRZED MATURĄ na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których będą realizowane testy. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Przejdź do portalu diagnoza PRZED MATURĄ